Dự án đang thi công

 • Loại dự án: Công trình cấp II
 • Năm thực hiện: 2019-2020
 • Tiến độ dự án: 12 tháng
 • Địa điểm: Khu vực 5 Phường An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế
 • Quy mô dự án: Diện tích 3,600 m2 (2 Block)

 • Loại dự án: Công trình cấp I
 • Năm thực hiện: 2019-2020
 • Tiến độ dự án: 24 tháng
 • Địa điểm: 2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Quy mô dự án: Diện tích 12,000 m2 (1 tầng hầm, 4 Block cao 5 tầng)

 • Loại công trình: Căn hộ, nhà phố thương mại
 • Năm thực hiện: 2019
 • Tiến độ dự án: 20 tháng
 • Địa điểm: Đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Quy mô dự án: Diện tích 41.940m2

Dự án tiêu biểu

 • Loại dự án: Công trình cấp I
 • Năm thực hiện: 2019-2020-2021
 • Tiến độ dự án: 36 tháng
 • Địa điểm: 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng
 • Quy mô dự án: 57.888m2

 • Loại dự án: Công trình cấp II
 • Năm thực hiện: 2019-2020
 • Tiến độ dự án: 12 tháng
 • Địa điểm: Khu vực 5 Phường An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế
 • Quy mô dự án: Diện tích 3,600 m2 (2 Block)

 • Loại dự án: Công trình cấp I
 • Năm thực hiện: 2019-2020
 • Tiến độ dự án: 24 tháng
 • Địa điểm: 2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Quy mô dự án: Diện tích 12,000 m2 (1 tầng hầm, 4 Block cao 5 tầng)

 • Loại công trình: Căn hộ, nhà phố thương mại
 • Năm thực hiện: 2019
 • Tiến độ dự án: 20 tháng
 • Địa điểm: Đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Quy mô dự án: Diện tích 41.940m2