Quy định thi công PCCC tại Quảng Trị cho công trình cần lưu ý

Quy định thi công PCCC tại Quảng Trị cho công trình cần lưu ý

24/05/2024 09:00 PM 69 Lượt xem

  Công tác thi công pccc tại Quảng Trị cho công trình đóng vai trò then chốt để đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản, và hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Việc thi công đúng quy định PCCC giúp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ tiềm ẩn, đảm bảo an toàn cho toàn bộ quá trình xây dựng.

  1. Quy định thi công PCCC cho công trình

  Khái quát về các quy định pháp luật liên quan đến PCCC tại Quảng Trị trong thi công:

  • Luật PCCC tại Quảng Trị năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) là văn bản pháp luật cơ bản, quy định các nguyên tắc chung về phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của các bên liên quan, và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong thi công.
  • Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy, quy định chi tiết về công tác PCCC trong thi công, bao gồm các quy định về hệ thống PCCC, tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm của các bên liên quan.
  • Các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC tại Quảng Trị (TCVN, ISO,...) được áp dụng để thiết kế, thi công và vận hành hệ thống PCCC cho công trình.
  • Các hướng dẫn chuyên ngành về PCCC trong thi công do Bộ Xây dựng, Bộ Công an ban hành.

  2. Quy định về thi công PCCC tại Quảng Trị cho công trình xây dựng mới

  Các quy định cơ bản về thi công pccc tại Quảng Trị cho công trình mới:

  • Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 và Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định các yêu cầu về thiết kế, thi công hệ thống PCCC cho công trình mới.
  • Các quy định bao gồm: Thiết kế hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, hệ thống thoát hiểm, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc thù của công trình.
  • Quy định về việc sử dụng vật liệu chống cháy, các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong quá trình thi công, đào tạo kiến thức PCCC cho công nhân.

  Phân loại các loại công trình thi công phòng cháy chữa cháy tại Quảng Trị và mức độ áp dụng các quy định PCCC tại Quảng Trị:

  Công trình được phân loại theo mục đích sử dụng, quy mô, độ cao, mật độ người ở, và mức độ nguy hiểm về cháy nổ. Mức độ áp dụng các quy định PCCC sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại công trình.

  • Công trình có nguy cơ cháy nổ cao (ví dụ: nhà máy, kho xưởng, bệnh viện...) sẽ có yêu cầu về PCCC cao hơn so với các công trình dân dụng.
  • Các quy định về PCCC cho từng loại công trình được quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn chuyên ngành.

  3. Hệ thống PCCC cho công trình phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết kế thi công hệ thống PCCC tại Quảng Trị:

  1. Hệ thống báo cháy tự động:

  • TCVN 7101:2008 (ISO 7240-1:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 1: Yêu cầu chung, thuật ngữ và phân loại.
  • TCVN 7102:2008 (ISO 7240-2:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 2: Thiết bị và thành phần.
  • TCVN 7103:2008 (ISO 7240-3:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 3: Lắp đặt, vận hành và bảo trì.

  2. Hệ thống chữa cháy:

  • TCVN 7106:2008 (ISO 7240-6:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 6: Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động.
  • TCVN 7107:2008 (ISO 7240-7:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 7: Hệ thống chữa cháy bằng bọt.
  • TCVN 7108:2008 (ISO 7240-8:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 8: Hệ thống chữa cháy bằng khí.

  3. Hệ thống thoát hiểm:

  • TCVN 7105:2008 (ISO 7240-5:2005) – Hệ thống báo cháy và báo động cháy – Phần 5: Hệ thống thông báo cháy.
  • TCVN 9401:2012 – Thoát hiểm trong xây dựng.

  4. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy khác:

  • Bình chữa cháy, vòi chữa cháy, dụng cụ cứu hộ, biển báo PCCC,...

  Nguồn gốc và tính pháp lý của các tiêu chuẩn:

  • Các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC tại Quảng Trị được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, Bộ Công an...).
  • Các tiêu chuẩn này có giá trị pháp lý, bắt buộc phải được tuân thủ trong thiết kế, thi công, vận hành hệ thống PCCC.

  4. Ai chịu trách nhiệm về công tác thi công PCCC tại Quảng Trị trong thi công công trình?

  Trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác thi công pccc tại Quảng Trị:

  • Chủ đầu tư:
   • Chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo an toàn PCCC cho công trình.
   • Phải lập kế hoạch PCCC cho công trình, bố trí kinh phí cho công tác PCCC, lựa chọn nhà thầu thi công PCCC có năng lực, giám sát thi công PCCC.
   • Đảm bảo việc đào tạo kiến thức PCCC cho người lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC.
  • Nhà thầu thi công:
   • Chịu trách nhiệm về việc thi công hệ thống PCCC theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật.
   • Sử dụng vật liệu chống cháy đạt tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng thi công, kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC trước khi đưa vào sử dụng.
  • Ban quản lý dự án:
   • Giám sát việc thi công PCCC của nhà thầu, báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư về những bất cập trong thi công.
   • Hỗ trợ chủ đầu tư trong việc quản lý, vận hành hệ thống PCCC sau khi công trình được hoàn thành.
  • Các cơ quan chức năng:
   • Cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế PCCC.
   • Kiểm tra, giám sát công tác PCCC trong thi công.
   • Xử lý vi phạm về PCCC trong thi công.

  5.  Những lỗi thường gặp trong thi công PCCC cho công trình là gì? Các lỗi phổ biến trong thi công thiết kế hệ thống PCCC tại Quảng Trị 

  • Thi công sai thiết kế: Thi công sai vị trí, kích thước, vật liệu, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn: Sử dụng vật liệu không chống cháy, không đạt yêu cầu về chất lượng, dẫn đến giảm hiệu quả của hệ thống PCCC.
  • Thiếu bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ: Hệ thống PCCC không được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, không hoạt động hiệu quả khi có sự cố cháy nổ.

  6. Làm sao để đảm bảo an toàn lắp đặt hệ thống PCCC tại Quảng Trị trong quá trình thi công?

  Các giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn PCCC tại Quảng Trị trong thi công:

  • Lập kế hoạch phòng cháy chữa cháy tại Quảng Trị cho công trình:
   • Xác định các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.
   • Quy định các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.
   • Chuẩn bị phương án chữa cháy, sơ tán người.
  • Đào tạo kiến thức PCCC cho công nhân:
   • Nâng cao nhận thức về PCCC cho công nhân.
   • Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng thiết bị PCCC, thoát hiểm khi có cháy nổ.
  • Kiểm tra, giám sát công tác thi công:
   • Kiểm tra việc thi công PCCC có đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hay không.
   • Giám sát việc sử dụng vật liệu chống cháy, các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.
  • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ:
   • Loại bỏ các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.
   • Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC.
   • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC.
   • Tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy, sơ tán.

  7. Kết luận

  Việc tuân thủ quy định thiết kế thi công lắp đặt hệ thống PCCC tại Quảng Trị cho công trình là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản, hạn chế thiệt hại do cháy nổ.

  Trên đây là toàn bộ thông tin về quy định thi công PCCC cho công trình mà bạn cần biết. Hy vọng rằng qua những chia sẻ này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc thi công PCCC tại Quảng Trị. Nếu bạn có nhu cầu thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC tại Quảng Trị, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Phú Xuân qua số hotline để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc hoàn toàn miễn phí.

  Zalo
  Hotline