Khách sạn Silkpath Huế

 • Loại dự án:
  Công trình cấp I
 • Năm thực hiện:
  2019-2020
 • Tiến độ dự án:
  24 tháng
 • Địa điểm:
  2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Quy mô dự án:
  Diện tích 12,000 m2 (1 tầng hầm, 4 Block cao 5 tầng)