Khách sạn Anhill

 • Loại dự án:
  Công trình cấp II
 • Năm thực hiện:
  2019-2020
 • Tiến độ dự án:
  12 tháng
 • Địa điểm:
  Khu vực 5 Phường An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế
 • Quy mô dự án:
  Diện tích 3,600 m2 (2 Block)