• Loại dự án: Công trình cấp II
  • Năm thực hiện: 2019-2020
  • Tiến độ dự án: 12 tháng
  • Địa điểm: Khu vực 5 Phường An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế
  • Quy mô dự án: Diện tích 3,600 m2 (2 Block)

  • Loại dự án: Công trình cấp I
  • Năm thực hiện: 2019-2020
  • Tiến độ dự án: 24 tháng
  • Địa điểm: 2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
  • Quy mô dự án: Diện tích 12,000 m2 (1 tầng hầm, 4 Block cao 5 tầng)