=

Phú Xuân công bố các quyết định nhân sự

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, ngày 09/03/2020 Công ty TNHH Cơ Điện Phú Xuân tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.
Cụ thể, Giám đốc công ty đã có quyết định bổ nhiệm ông Thái Phong Châu và ông Nguyễn Văn Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 09/03/2020
Với quyết định bổ sung nhân sự cấp cao mới, Phú Xuân M&E hiện gồm Ông Phan Anh Khoa là Giám đốc và 2 Phó giám đốc là ông Thái Phong Châu và ông Nguyễn Văn Nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *