CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHÚ XUÂN

Số điện thoại:(+84 234)3 50 50 50

Địa chỉ: Trung Đông, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế 

Email: codienphuxuan@gmail.com