Giới thiệu

           

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Phú Xuân (Phu Xuan M&E) được thành lập từ ngày 07/01/2019 với lĩnh vực hoạt động chính: Quản lý và Thi công lắp đặt Hệ thống Cơ Điện (M&E) cho các công trình Khách sạn, Toà nhà văn phòng, Chung cư căn hộ cao cấp, các Nhà máy trong các khu công nghiệp…v…v..
 

Phu Xuan Electri Mechanical Company Limited (Phu Xuan M&E) was
established on January 07, 2019 with the main field of operation: Management and installation of M&E system for hotel projects, office buildings, high-class apartment buildings, factories in industrial parks, etc
.

 

Phú Xuân M&E từng bước được các Chủ đầu tư và các khách hàng tín nhiệm thông qua các dự án mà Phú Xuân M&E đã tham gia.


Phu Xuan M&E has been step by step invested by employers and customers through projects that Phu Xuan M&E has participated.


Phú Xuân M&E từng bước cải tiến trong việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng
kỹ thuật tiên tiến trong công tác quản lý và thi công, không ngừng nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tối ưu trong biện pháp thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động mà Phú Xuân M&E đã cam kết với Chủ đầu

tư, các khách hàng.

 

Phu Xuan M&E gradually improved its equipment investment, applied
advanced technology in the management and construction, constantly trying to find the best solution in the construction method to ensure the quality, progress and labor safety that Phu Xuan M&E has committed to employers and customers

 

Với phương châm “Mang đến sự hài lòng cao nhất cho Khách hàng và công
trình sau phải tốt hơn công trình trước”
Phú Xuân M&E từng bước khẳng định là nhà thầu Cơ Điện (M&E) chuyên nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay.


With the motto "Bring the highest satisfaction to customers and the following works better than the previous works", Phu Xuan M&E step by step affirmed that it is a professional M&E contractor which is operating in Vietnam today.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm về Công ty chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty chúng tôi theo:


You can find out more about our company or contact our company by:


Hotline: 0935 05 01 85
Email: codienphuxuan@gmail.com
Website: http://www.codienphuxuan.com
Trân trọng cám ơn !


Thank you very much!